Læreplan

Vores Børnehave

Om Læreplanen


Læreplanen er et udtryk for, hvad Vores Børnehave består af og kan yde ud fra de økonomiske rammer.


Den pædagogiske dokumentation foregår ved ophængning af fotos og ting, børnene har lavet, f.eks. tegninger, klippe-klistre osv.


Ud over at Vores Børnehave er baseret på nærhed og tryghed og tæt daglig kontakt til familien, vægter vi den faglige pædagogiske kompetence højt.


Alt arbejde med børnene er udtænkt til at være pædagogisk fagligt velfunderet.


Menneskesyn

Vi opdrager barnet til at indgå i en social sammenhæng.

Børn har brug for at spejle sig i voksne. Det pædagogiske personale er til for at understøtte barnets sprog, udvikling, trivsel og sociale adfærd og det forudsætter, at personalet har stor indsigt og empati i det daglige forældresamarbejde.

Vores Læreplan

Vi er en børnehave hvor:


 • Familien er i centrum med god daglig kontakt og god daglig indsigt i barnets udvikling og trivsel.


 • Dagsrytmen er forudsigelig, enkel og overskuelig. Det er vigtigt med nye input, og at børnene hele tiden bliver præsenteret for nye ting, der udvikler og stimulerer dem.


 • Madordning er dagens omdrejningspunkt. Børnene bliver præsenteret for nye retter, og vi spiser i fællesskab. 


 • Udelivet minimerer stress, giver motorisk udfoldelse, kreativitet, fordybelse og voksen nærvær. Vi bruger uderummet naturligt i hverdagen.


 • Bevægelse bruges fast ugentligt indenfor. Barnet lærer at forholde sig til sin krop og til andre. Bevægelse er trivsel.


 • Forældresamarbejde og engagement er en nødvendighed og er en del af børnehavens kultur.

Og hvor:


 • Rummelighed og fleksibilitet er en nødvendighed. Rummelighed er lig med den pædagogiske hverdag. At vi ser det enkelte barn, der hvor det er.


 • Personalets faglighed varetages ved iagttagelse og refleksion. Løbende efteruddannelse og kurser sikrer dette.


 • Personalet er autentiske spejle for børn og voksne.


 • Naturviden tilføres ved læring omkring den mad vi spiser i dagligdagen og ved den daglige færden i uderummet.


 • Kreativitet og anderledes tænkning tilføres børnene via musik hver dag - som sange og klassisk musik. Børnene bliver dagligt opdraget i den danske kulturhistorie.


 • Skriftlig dokumentation er en nødvendighed, men allervigtigst er det daglige forældresamarbejde.

Vores Børnehave · Hovedgade 51 · 3730 Nexø · Bornholm · Tlf 56 93 23 24

Cookies og Persondata - Webdesign: Heidi Eisner